Propunere „Cartierul Tineretului”-plan parcelar

În vederea începerii demersurilor privind elaborarea și aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Cartierul Tineretului" din Tocile