Comisia 1

„Comisia Muncă și Protecție Socială, Juridică, Disciplină și de Validare”

 • Președinte: Gheorghe NEAGOE
 • Secretar: Dumitru HANEA
 • Membru: Dan-Virgil DĂNCĂNEȚ

 

Comisia 2

„Comisia de Agricultură, Activități Economico-Financiare, Amenajarea Teritoriului și Urbanism, Administrarea Domeniului Public-Privat, Gospodărie Comunală, Protecție Mediu și Turism”

 • Președinte: Liviu-Mihai MUNTEANU
 • Secretar: Ionuț VEȘTEMEAN
 • Membru: Constantin ROMAN
 • Membru: Stelian DĂNCĂNEȚ
 • Membru: Constantin-Dorin BUNEA

 

Comisia 3

„Comisia de Activități Social-Culturale, Culte, Învățământ, Sănătate și Familie, Protecție Copii, Tineret și Sport”

 • Președinte: Cosmin-Constantin VEȘTEMEAN
 • Secretar: Ileana-Adriana-Gina MOTIOC
 • Membru: Mariana CROITORU