Consiliul Local al comunei Sadu are în componenţă un număr de 11 membri:

Nr. Crt. Numele şi prenumele Partidul politic
1 VEȘTEMEAN IONUȚ PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL
2 MOTIOC ILEANA-ADRIANA-GINA PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL
3 DĂNCĂNEȚ DAN-VIRGIL PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL
4 MUNTEAN LIVIU-MIHAI PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL
5 BUNEA CONSTANTIN-DORIN PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL
6 ROMAN CONSTANTIN PARTIDUL MIŞCAREA POPULARĂ
7 HANEA DUMITRU PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
8 DĂNCĂNEȚ STELIAN PARTIDUL PRO ROMÂNIA
9 NEAGOE GHEORGHE CANDIDAT INDEPENDENT
10 CROITORU MARIANA PARTIDUL MIŞCAREA POPULARĂ
11 VEȘTEMEAN COSMIN-CONSTANTIN PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL

 

Consiliul local al comunei Sadu are în componenţă un număr de 3 comisii:

Comisia pentru MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ, JURIDICĂ ŞI DE DISCIPLINĂ

În următoarea componenţă:

  1. preşedinte: NEAGOE GHEORGHE
  2. secretar: HANEA DUMITRU
  3. membru: DĂNCĂNEȚ DAN-VIRGIL

 

Comisia pentru AGRICULTURĂ, ACTIVITĂŢI ECONOMICO-FINANCIARE, AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISM, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC-PRIVAT, GOSPODĂRIRE COMUNALĂ, PROTECŢIE MEDIU ŞI TURISM

În următoarea componenţă:

 1. preşedinte: MUNTEAN LIVIU-MIHAI
 2. secretar: VEȘTEMEAN IONUȚ
 3. membru: ROMAN CONSTANTIN
 4. membru: DĂNCĂNEȚ STELIAN
 5. membru: BUNEA CONSTANTIN-DORIN

 

Comisia pentru ACTIVITĂŢI SOCIAL-CULTURALE, CULTE, ÎNVĂŢĂMÂNT, SĂNĂTATE ŞI FAMILIE, PROTECŢIE COPII, TINERET ŞI SPORT

În următoarea componenţă:

 1. preşedinte: VEȘTEMEAN COSMIN-CONSTANTIN
 2. secretar: MOTIOC ILEANA-ADRIANA-GINA
 3. membru: CROITORU MARIANA