Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 -Administrației publice locale (411,6 KiB, 725 hits)

  Legea nr. 554 din 02.12.2004, contenciosului administrativ (134,6 KiB, 676 hits)

  Legea nr.1 din 11.01.2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere (189,6 KiB, 690 hits)

  Legea nr.18 din 19.02.1991 Legea Fondului Funciar, republicată în 1998 (328,6 KiB, 707 hits)

  Legea nr.148 din 26.07.2000 privind publicitatea înșelătoare (169,5 KiB, 723 hits)

  Legea nr.188 din 8.12.1999 republicată privind statutul funcționarilor publici (267,6 KiB, 717 hits)

  Legea nr.193- 2000 privind clauzele abuzive în contracte (61,4 KiB, 698 hits)

  Legea nr.247 din 2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției precum și unele măsuri adiacente (794,2 KiB, 732 hits)

  Legea nr.544 din 12.10.2001 privind liberul acces la informații de interes public (180,9 KiB, 695 hits)

  O.G. nr.27 din 30.01.2002 - privind dreptul la petiționare (187,6 KiB, 693 hits)

  O.U.G. nr.209 din 22.12.2005 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul proprietății (227,7 KiB, 680 hits)

  Regulament din 04.08.2005, privind procedura de constituire și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată (532,8 KiB, 677 hits)

  Regulament privind aplicarea legilor proprietății. (578,5 KiB, 688 hits)