Serviciul Public de Asistenţă Socială(SPAS) este organizat şi funcţionează ca serviciu public, fără personalitate juridică, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sadu, având regim de compartiment, referent asistent-social fiind doamna Lalu Maria, telefon 0269/568119. Serviciul Public de Asistenţă Socială este organizat şi funcţionează în conformitate cu legislaţia română în vigoare, a fost acreditat în anul 2007 de către Comisia de Acreditare a Furnizorilor de Servicii Sociale Sibiu.

Misiunea SPAS este de a asigura activitatea de prevenţie şi intervenţie primară pentru persoanele singure şi familiile aflate în dificultate.
Scopul este îmbunătăţirea calităţii vieţii acelor beneficiari care nu au posibilitatea de a realiza prin mijloace şi eforturi proprii un mod normal şi decent de viaţă. Asistenţa socială la nivelul SPAS se realizează prin acordarea de prestaţii sociale şi furnizarea de servicii sociale.

Principalele obiective:

 • Asigurarea de servicii sociale de calitate, flexibile, respectând standardele generale în domeniu.
 • Informarea continuă a beneficiarilor referitor la serviciile şi prestaţiile sociale acordate.
 • Colaborări cu instituţii publice in şi ONG-uri in domeniu.
 • Implementarea unor masuri de prevenire a marginalizării sociale, a situaţiilor de risc şi a dependenţei de sistemul de protecţie socială.

Domeniile de activitate:

 • Protecţia copilului şi familiei;
 • Protecţia persoanelor vârstnice;
 • Protecţia persoanelor cu handicap;
 • Protecţia persoanelor fără adăpost;
 • Protecţia persoanelor şi familiilor cu venituri mici;

Dreptul la asistenţa socială

 • Dreptul la asistenţă socială este garantat, în condiţiile legii, pentru toţi cetăţenii români care au domiciliul sau reşedinţa în România, fără niciun fel de discriminare.
 • Beneficiarii de servicii sociale au dreptul de a fi informaţi asupra conţinutului şi modalităţii de acordare a măsurilor şi acţiunilor de asistenţă socială.
 • Dreptul la asistenţă socială se acordă la cerere sau din oficiu, după caz, în conformitate cu prevederile legii.
 • Serviciile sociale şi prestaţiile sociale se acordă în funcţie de situaţia persoanei sau familiei, în conformitate cu legislaţia în vigoare.