În cadrul Primăriei comunei Sadu, este organizat şi funcţionează ca serviciu public, fără personalitate juridică, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sadu, având regim de compartiment, ofiţerul de stare civilă este doamna Rotărescu Octavia Marcela.

Domenii de activitate

  • înregistrare naşteri
  • înregistrare căsătorii
  • înregistrare decese
  • desfacerea căsătoriei, prin divorţ pe cale administrativă
  • transcrierea certificatelor sau extraselor de stare civilă ale cetăţenilor români întocmite la autorităţi străine