modernizare-camin

În data de 14 octombrie 2015 s-a finalizat proiectul ″Dotare Cămin Cultural Sadu″, proiect finanţat prin FEADR-PNDR, Măsura 322. Proiectul a constat în realizarea unui număr total de 78 de costume populare din zonele Sibiu, Mureş şi Maramureş,  câte 13 costume populare pentru băieţi din fiecare zonă şi câte 13 costume populare pentru fete din fiecare zonă.

Proiectul ″Dotare Cămin Cultural Sadu” a fost iniţiat de pe vremea când funcţiona Ansamblul de cântec şi joc ″Valea-Sadului″, iar cele trei zone au fost alese ca urmare a coregrafiilor existente la acel moment.

Furnizorul, şi în acelaşi timp producătorul costumelor populare a fost S.C. Metropolis Com S.R.L., câştigător după desfăşurarea procedurii de achiziţie publică.

Costumele populare reprezintă specificul tradiţional şi cultural al fiecărei zone dintre cele enumerate. S-a dorit crearea acestor costume populare pentru a promova portul tradiţional al fiecărei zone, care aduce bucurie de fiecare dată când este îmbrăcat şi când este pus în valoare împreună cu cântecul şi jocul unic din fiecare zonă.

Pentru zona Sibiu, s-a creat costumele populare specifice comunei Sadu. Costumul de băieţi este compus din cămaşă, fustiţă, pieptar, şerpar, pălărie, iar cel de fete este compus din ie, poale plisate, catrinţe, brâu, batic, pieptar. Culorile costumelor populare sunt cele specifice, alb şi negru, ceea ce dovedeşte păstrarea identităţii portului popular local, originalitatea şi frumuseaţea unică a acestuia.

Prin costumele populare din zona Mureş, s-a dorit realizarea unui costum popular original din această zonă. Prodomină culorile deschise şi elementele florale. Costumul de băieţi este compus cămaşă, fustiţă, pieptar, brâu, căciulă, iar cel de fete este compus din ie, poale, catrinţe, brâu, batic cu flori, pieptar.

Autenticitatea zonei Maramureş se regăseşte în costumele populare realizate pentru această zonă. Elementele specifice, cum ar fi: traista, clopul, gacii sunt esenţiale în valorificarea lor. Predomină culorile roşu, alb, verde. Costumul de băieţi este compus din cămaşă, gaci, pieptar, clop, traistă, iar cel de fete din ie, poale, catrinţe, pieptar, batic cu flori, zgardă mărgele, brâu, traistă.

Prin realizarea acestui proiect a fost atins scopul de a promova specificul portului popular din zonele Sadu (Sibiu), Mureş şi Maramureş, iar frumuseţea costumelor populare face ca, atunci când sunt îmbrăcate să te simţi în inima zonelor Sadu, Mureş şi Maramureş. Costumele realizate atrag atenţia foarte repede şi sunt de o valoare culturală inestimabilă.