În aplicarea prevederior HCL Sadu nr. 88/2015 privind aprobarea regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare și HCL Sadu  nr. 76/2016 privind aprobarea taxei speciale de salubrizare,  vă aducem la cunostință că până la data de 01 Noiembrie 2016 aveți obligația de a depune Declarația de  impunere în vederea stabilirii taxei speciale de salubrizare, însoțită de copia actului de identitate, la sediu Primăriei – Biroul Impozite și Taxe.

În cazul nedepunerii declarației , obligația de plată se va stabili din oficiu, pe baza informațiilor existente(Registrul national de evidență a populației, Registrul agricol, Registrul Comerțului, etc.).

Pentru imobilele care sunt locuite temporar (case de vacanță, etc) și nu sunt imobile de domiciliu sau reședință , obligația de a declara revine proprietarului, taxa lunară fiind calculată luându-se în considerare o singură persoană. Declarația se depune pentru fiecare unitate locativă deținută.

Taxa specială de salubrizare utilizatori casnici la nivelul comunei Sadu este de 4,21 lei/pers/lună.

Formularele se pot procura de la sediul Primăriei Sadu sau pot fi descărcate de aici:  

  Model DECLARATIE (331,9 KiB, 844 hits)

  Model DECLARATIE PERSOANE JURIDICE (797,3 KiB, 709 hits)


Declarațiile pot fi transmise și în format electronic, semnate și scanate, pe adresa: taxe@sadu.ro.