A N U N Ţ

 

În conformitate cu prevederile HCL Sadu nr. 14/ 2019, Comuna Sadu, cu sediul în Sadu, str. Inocenţiu Micu Klein, nr. 36, judeţul Sibiu, telefon 0269/568119, fax 0269/568027, organizează licitaţie publică deschisă pentru închirierea spaţiului identificat în Cartea Funciară nr. 100252 – Sadu A.1.2. în suprafaţă utilă de 61 mp şi a terenului din fața imobilului în suprafață de 99 mp, amplasat în comuna Sadu, str. Inocenţiu Micu  Klein, nr. 23, judeţul Sibiu pentru desfăşurarea de activităţi de alimentaţie publică CAFÉ-BAR, inclusiv vânzare produse de panificaţie, prăjituri şi fast food (sandvișuri, pizza) cu posibilitate de extindere a activității de alimentație publică

Închirierea se va face pe o perioadă de 10 ani, începând cu data semnării contractului de închiriere.

Preţul de închiriere de la care se va porni licitaţia este de 630 lei/ lună.

Supralicitarea deschisă se va face la pasul de 50 lei, taxa de participare la licitație este de 50 lei, iar garanția de participare la licitație este de 3.000 lei.

Licitaţia se va desfăşura în data de 21 martie 2019, ora 12:00 la sediul Primăriei Comunei Sadu.

Înscrierea la licitaţie se poate face până la data de 21 martie 2019, ora 10:00.

În situația în care prima licitație se amână, se reprogramează pentru data de 28 martie 2019, ora 12:00 la sediul Primăriei Comunei Sadu, iar înscrierea se poate face până la data de 28 martie 2019, ora 10:00.

Caietul de sarcini cuprinzând instrucţiunile, documentele necesare pentru înscrierea la licitaţie şi condiţiile de închiriere se poate ridica gratuit de la sediul Primăriei Comunei Sadu, compartimentul financiar-contabil (impozite și taxe), începând cu data de 05 martie 2019.

 

Primar,

Ivan Valentin Dumitru Ioan

Întocmit