Comuna Sadu, cu sediul în Sadu, str. Inocenţiu Micu Klein, nr. 36, judeţul Sibiu, telefon 0269/568119, fax 0269/568027, organizează licitație publică deschisă pentru închirierea unor spații în suprafață totală de 40 mp, situate la etajul imobilului „Complex Comercial”, amplasat în comuna Sadu, str. Inocenţiu Micu  Klein, nr. 25, judeţul Sibiu, identificat în Cartea Funciară nr. 100251 – C2, pentru desfăşurarea de activităţi comerciale, prestări servicii, excluzând alimentaţie publică.

Licitaţia se desfăşoară în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Sadu nr. 82/ 2018.

Închirierea se va face pe o perioadă de 5 ani, începând cu data semnării contractului de închiriere pentru toată suprafața.

Preţul de închiriere de la care va porni licitaţia va fi de 3,00 lei/ mp/ lună.

Supralicitarea deschisă se va face la pasul de 0,50 lei/ mp, taxa de participare la licitaţie este de 100 lei, iar garanţia de participare la licitaţie este de 700 lei.

Licitaţia se va desfăşura în data de 30 octombrie 2018, ora 11:00 la sediul Primăriei Comunei Sadu.

Înscrierea la licitaţie se poate face până la data de 30 octombrie 2018, ora 10:00.

Caietul de sarcini cuprinzând instrucțiunile, documentele necesare pentru înscrierea la licitație şi condițiile de închiriere se poate ridica gratuit de la sediul Primăriei Comunei Sadu, compartimentul financiar-contabil (impozite și taxe).

 

Primar,

Ivan Valentin Dumitru Ioan