A N U N Ţ

 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Sadu nr. 15/ 2019, COMUNA SADU, cu sediul în Sadu, str. Inocenţiu Micu Klein, nr. 36, judeţul Sibiu, telefon 0269/568119, fax 0269/568027, organizează a doua procedură de licitaţie publică deschisă pentru închirierea unor spaţii/spaţiului situat la etajul imobilului „Complex Comercial” amplasat în comuna Sadu, str. Inocenţiu Micu  Klein, nr. 25, judeţul Sibiu, identificat în Cartea Funciară nr. 100251 – C2 pentru desfăşurarea de activităţi comerciale, prestări servicii, excluzând alimentaţie publică, după cum urmează:

  1. spaţiile în suprafaţă totală de 41,35 mp (opţiunea nr. 1);
  2. un spaţiu în suprafaţă de 20,71 mp (opţiunea nr. 2);
  3. un spaţiu în suprafaţă de 34,02 mp (opţiunea nr. 3);
  4. închirierea întregului imobil (opţiunea nr. 4) – drept de preferinţă

Închirierea se va face pe o perioadă de 5 ani, începând cu data semnării contractului de închiriere.

Preţul de închiriere de la care va porni licitaţia este de 6,02 lei/ mp/ lună.

Supralicitarea deschisă se va face la pasul de 0,60 lei/ mp, taxa de participare la licitaţie este de 50 lei, iar garanţia de participare la licitaţie este de 1.000 lei.

Licitația se va desfășura în data de 28 martie 2019, ora 13:30 la sediul Primăriei Comunei Sadu. Înscrierea la licitație se poate face până la data de 28 martie 2019, ora 10:00.

Caietul de sarcini cuprinzând instrucțiunile, documentele necesare pentru înscrierea la licitație şi condițiile de închiriere se poate ridica gratuit de la sediul Primăriei Comunei Sadu, compartimentul financiar-contabil (impozite și taxe).

 

 

Primar,

Ivan Valentin Dumitru Ioan