A N U N Ţ

 

 

COMUNA SADU, cu sediul în com. Sadu, str. Inocențiu Micu Klein, nr. 36, jud. Sibiu, telefon 0269/568119, fax 0269/568027, anunță persoanele interesate despre atribuirea pășunii disponibile alpine DUDURUG, în suprafață totală de 168,59 ha, conform Hotărârii Consiliului Local al comunei Sadu nr. 37/ 2019, aflată în domeniul privat al comunei Sadu, cu destinație, în prima etapă, pentru pășunatul bovinelor, iar în caz de neatribuire, în a doua etapă, pentru pășunatul ovinelor.

Procedura de atribuire este de închiriere directă, în situația în care este un singur solicitant/ pășune și îndeplinește condițiile prevăzute în regulamentul de închiriere, respectiv licitație deschisă cu strigare în situația în care există mai mulți solicitanți/ pășune care îndeplinesc cumulativ toate cerințele din regulamentul, anexă la H.C.L. Sadu nr. 37/ 2019.

Termenul de închiriere este de 7 ani, începând cu data încheierii contractului de închiriere, prețul direct de atribuire este de 16.918,20 lei/an, iar în situația în care se organizează licitație publică deschisă cu strigare, indiferent în cadrul cărei etape, pasul de licitație este de 20 lei.

Documentele solicitate pentru înscriere vor fi depuse până la data de 07.05.2019, ora 10:00 la sediul Primăriei, iar procedura de licitație se va desfășura la data de 07.05.2019, ora 12:00 pentru prima etapă (atribuirea pentru bovine), respectiv ora 14:00 pentru a doua etapă (atribuirea către ovine, în cazul neatribuirii în prima etapă a procedurii), dacă mai este cazul.

Criteriul de atribuire, în cazul în care se organizează procedură de licitație publică este prețul cel mai mare oferit.

Regulamentul de închiriere al pășunii se poate ridica, gratuit, începând cu data de 22.04.2019, ora 12:00, de la sediul Primăriei Comunei Sadu, compartimentul financiar-contabil (impozite şi taxe).

 

Primar,

Ivan Valentin Dumitru Ioan

  Anunt licitatie pasune Dudurug (355,9 KiB, 620 hits)