A N U N Ţ

Comuna Sadu, cu sediul în Sadu, str. Inocenţiu Micu Klein, nr. 36, judeţul Sibiu, telefon 0269/568119, fax 0269/568027, aduce la cunoștință persoanelor interesate atribuirea pășunilor disponibile BRĂNEASA II, în suprafață de 52,17 ha și MĂȘCA în suprafață de 63,68 ha, aflate în domeniul privat al comunei Sadu, conform Hotărârilor Consiliului Local al comunei Sadu nr. 29/ 2018 și nr. 35/2018, pentru pășunatul animalelor din specia ovine.

Procedura de atribuire este de închiriere directă, în situația în care este un singur solicitant/ păsune și îndeplinește condițiile prevăzute în Regulamentul de închiriere, respectiv licitaţie deschisă cu strigare în situația în care există mai mulți solicitanți/ pășune care îndeplinesc cumulativ toate cerințele din Regulament.

Pot participa doar membri ai colectivităţii locale ce au animalele înscrise în RNE și care depun următoarele documente:

  • Cerere pentru pășunea solicitată;
  • Adeverință eliberată de medicul veterinar care atestă dovada deținerii animalelor din specia ovine înscrise în Registrul Național al Exploatațiilor și dovada asigurării încărcăturii stabilite;
  • Declarație pe propria răspundere cu privire la numărul de animale cu care va pășuna pe pășunea închiriată, în situația în care numărul de animale deținut depășește încărcătura stabilită pentru pășunile disponibile.
  • Copie după actul de identitate pentru persoane fizice, iar pentru persoane juridice/ asociații patrimoniale statutul, certificatul de înregistrare în Registrul Comerțului, certificatul de înregistrare fiscală din care să reiese domiciliul/ sediul stabil în comuna Sadu;
  • Certificat de atestare fiscală de unde reiese că nu are debite la bugetul local;
  • Declarație pe propria răspundere cu privire la inexistența unui alt contract de închiriere pentru altă pășune aparținând Comunei Sadu;
  • Declarație pe propria răspundere cu privire la inexistența vreunui litigiu cu Primăria comunei Sadu, Comuna Sadu, Consiliul Local Sadu
  • Contractul -cadru de închiriere semnat pe fiecare filă de solicitant.

Termenul de închiriere este de 7 ani, începând cu data încheierii contractului de închiriere, prețul direct de atribuire este de 7.593,10 lei/an pentru pășunea BRĂNEASA II, respectiv 5.161,60 lei/an pentru pășunea MĂȘCA, iar în situația în care se organizează licitație publică deschisă cu strigare, pasul de licitație este de 50 lei.

Documentele solicitate vor fi depuse până la data de 03 mai 2018, ora 10:00 la sediul Primăriei, iar procedura de licitație se va desfășura la data de 03 mai 2018, începând cu ora 12:00, dacă este cazul.

Regulamentul de atribuire/ închiriere și contractul cadru se pot ridica, gratuit, începând cu data de 23.04.2018, ora 08:00, de la sediul Primăriei Comunei Sadu, compartimentul financiar-contabil (impozite şi taxe).