Comuna Sadu, cu sediul în Sadu, str. Inocenţiu Micu Klein, nr. 36, judeţul Sibiu, telefon 0269/568119, fax 0269/568027, aduce la cunoștință persoanelor interesate atribuirea pășunii disponibile MĂȘCA, în suprafață de 63,68 ha, aflată în domeniul privat al comunei Sadu, conform Hotărârii Consiliului Local al comunei Sadu nr. 21/ 2018 pentru pășunatul animalelor din specia ovine.

Procedura de atribuire este de închiriere directă, în situația în care este un singur solicitant și îndeplinește condițiile prevăzute în Regulamentul de închiriere, respectiv licitaţie deschisă cu strigare în situația în care există mai mulți solicitanți care îndeplinesc cumulativ toate cerințele din Regulament.

Pot participa doar membri ai colectivităţii locale ce au animalele înscrise în RNE și care depun următoarele documente:

  • Cerere;
  • Adeverință eliberată de medicul veterinar care atestă dovada deținerii animalelor din specia ovine înscrise în Registrul Național al Exploatațiilor  și dovada asigurării încărcăturii stabilite;
  • Declarație pe propria răspundere cu privire la numărul de animale cu care va pășuna pe pășunea închiriată, în situația în care numărul de animale deținut depășește încărcătura stabilită pentru pășunea disponibilă.
  • Copie după actul de identitate pentru persoane fizice, iar pentru persoane juridice/ asociații patrimoniale statutul, certificatul de înregistrare în Registrul Comerțului, certificatul de înregistrare fiscală din care să reiese domiciliul/ sediul stabil în comuna Sadu;
  • Certificat de atestare fiscală de unde reiese că nu are debite la bugetul local;
  • Declarație pe propria răspundere cu privire la inexistența unui alt contract de închiriere pentru altă pășune aparținând Comunei Sadu;
  • Declarație pe propria răspundere cu privire la inexistența vreunui litigiu cu Primăria comunei Sadu, Comuna Sadu, Consiliul Local Sadu
  • Contractul -cadru de închiriere semnat pe fiecare filă de solicitant.

Termenul de închiriere este de 7 ani, prețul direct de atribuire este de 5.161,60 lei/an, iar în situația în care se organizează licitație publică deschisă cu strigare, pasul de licitație este de 50 lei.

Documentele solicitate vor fi depuse până la data de 5 martie 2018, ora 10:00 la sediul Primăriei, iar procedura de licitație se va desfășura la data de 5 martie 2018, începând cu ora 12:00, dacă este cazul.

Regulamentul de atribuire/ închiriere și contractul cadru se pot ridica, gratuit, începând cu data de 21.02.2018, ora 08:00, de la sediul Primăriei Comunei Sadu, compartimentul financiar-contabil (impozite şi taxe).

 

Primar

Ivan Valentin Dumitru Ioan

 

Întocmit: Rotărescu Ioan-Marius