********************** ACTUALIZARE ANUNT ***************

Urmare a adoptării Hotărârii Guvernului nr. 28/ 2017 privind stabilirea zilei de 23 ianuarie 2017 ca zi liberă și publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, COMUNA SADU, cu sediul în Sadu, str. Inocenţiu Micu Klein, nr. 36, judeţul Sibiu, telefon 0269/568119, fax 0269/568027, aduce la cunoștință faptul că organizarea licitaţiei publice deschise pentru închirierea unor spații în suprafață totală de 40 mp, situate la etajul imobilului „Complex Comercial”, amplasat în comuna Sadu, str. Inocenţiu Micu  Klein, nr. 25, judeţul Sibiu, identificat în Cartea Funciară nr. 100251 – C2, pentru desfăşurarea de activităţi comerciale, prestări servicii, excluzând alimentaţie publică, programată pentru data de 23 ianuarie 2017, se va desfășura în data de 25 ianuarie 2017 ora 10:30 la sediul Primăriei Comunei Sadu, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Sadu nr. 118/ 2016 și în aceleași condiții prevăzute în anunțul nr. 9/ 03.01.2017.

Astfel, înscrierea la licitaţie se poate face până la data de 25 ianuarie 2017, ora 09:30.

********************** ACTUALIZARE ANUNT ***************

 

 

 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Sadu nr. 118/ 2016, COMUNA SADU, cu sediul în Sadu, str. Inocenţiu Micu Klein, nr. 36, judeţul Sibiu, telefon 0269/568119, fax 0269/568027, organizează licitaţie publică deschisă pentru închirierea unor spații în suprafață totală de 40 mp, situate la etajul imobilului „Complex Comercial”, amplasat în comuna Sadu, str. Inocenţiu Micu  Klein, nr. 25, judeţul Sibiu, identificat în Cartea Funciară nr. 100251 – C2, pentru desfăşurarea de activităţi comerciale, prestări servicii, excluzând alimentaţie publică.

Închirierea se va face pe o perioadă de 5 ani, începând cu data semnării contractului de închiriere pentru toată suprafața.

Preţul de închiriere de la care va porni licitaţia va fi de 2,90 lei/ mp/ lună.

Supralicitarea deschisă se va face la pasul de 0,10 lei/ mp, taxa de participare la licitaţie este de 100 lei, iar garanţia de participare la licitaţie este de 700 lei.

Licitaţia se va desfăşura în data de 23 ianuarie 2017, ora 10:30 la sediul Primăriei Comunei Sadu.

Înscrierea la licitaţie se poate face până la data de 23 ianuarie 2017, ora 09:30.

Caietul de sarcini cuprinzând instrucţiunile, documentele necesare pentru înscrierea la licitaţie şi condiţiile de închiriere se poate ridica gratuit de la sediul Primăriei Comunei Sadu, compartimentul financiar-contabil (impozite şi taxe).