Denumire județ: SIBIU

Denumire UAT: SADU

Sectoare cadastrale: 12 și 22

 

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ SIBIU anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 12 și 22, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea Cadastrului și a Publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

Data de început a afișării: 05.02.2020

Data de sfârșit a afișării: 06.04.2020

 

Adresa locului afișării publice: Comuna Sadu, str. Inocențiu Micu Klein, nr. 36 la sediul Primăriei Comunei SADU, județul Sibiu.

 

Repere pentru identificarea locației: Primăria Comunei SADU

 

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Comunei SADU de luni până joi între orele 8.30 – 15.00 și vineri între orele 8.30 – 12.00, și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

 

Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/