În comuna Sadu funcţionează o şcoală generală cu clasele I-VIII şi o grădiniţă, unde se pregătesc un număr de 249 de copii.

1. Şcoala generală cu clasele I-VIII „SAMUIL MICU”.
Şcoala are în prezent un număr de 176 de elevi, împărţiţi în 5 clase primare şi 4 clase gimnaziale.
Procesul instructiv-educativ este deservit de 12 cadre didactice:5 învăţătoare şi 10 profesori.
Din data de 10 iunie 2006 şcoala poartă numele marelui corifeu al şcolii ardelene şi fiu al satului Samuil Micu Clain.
Şcoala generală este dotată cu un laborator de informatică, o biblioteă, un centru de informare şi documentare inaugurat în 2010 şi un teren de sport dotat cu nocturnă.

2. Grădiniţa de copii

La grădiniţă se pregătesc pentru şcoală un număr de 73 preşcolari, împărţiţi în 4 grupe, fiecare grupă având o educatoare.

3. Biblioteca comunală

Biblioteca comunală se află pe strada I.M.Klein, nr. 36, este administrată de doamna Rotărescu Octavia-Marcela şi funcţionează de luni până vineri între orele 17,00-20,00. Biblioteca funcţionează într-o clădire modernă, fiind reabilitată în anul 2010.

În urma implementării cu succes a programului naţional „Biblionet – lumea în biblioteca mea ” biblioteca beneficiază de 3 calculatoare dotate cu imprimantă şi cameră web şi conectate la internet. Aşadar, elevii care nu au posibilitatea să elaboreze diverse proiecte pentru şcoală sunt aşteptaţi la bibliotecă de luni până vineri, între orele 17,00-20,00.

4. Căminul cultural Sadu
Căminul cultural este situat în centrul comunei, pe strada I.M. Klein, la nr. 42, telefon 0269/568819 şi este administrat de domnul Ivan Nicolae.Căminul dispune de două săli pentru evenimente:
1. Sala mare, situată la parter are o capacitate de până la 350 de locuri pe scaune şi 600 locuri pe bănci. Este dotată cu cameră frigorifică, bucătărie cu spălător şi grupuri sociale pentru femei şi bărbaţi

2. Sala mică a căminului se află la etaj, are o capacitate de până la 120 locuri pe scaune şi are în dotare o bucătărie modernă şi 3 combine frigorifice.