Această ramură este în continuă dezvoltare, cuprinzând următoarele sectoare:

Sectorul hidroenergetic, reprezentat de către Hidrolelectrica S.A. prin cele două hidrocentrale dee la Sadu I și II, care asigură 24 locuri de muncă.

Centrala hidroelectrică de mică putere Sadu I, situată pe valea râului Sadu, este cea mai veche centrală aflată în operare în România. A fost construită pe baza documentaţiilor întocmite de proiectantul Oskar von Miller. Punerea în funcţiune a centralei a avut loc în 16 decembrie 1896. Energia electrică produsă a asigurat electrificarea primei localităţi rurale din ţară – comuna Sadu, ulterior fiind alimentate din centrală şi localităţile Cisnădie şi Sibiu.

Din Sadu se pot face excursii pe pitoreasca vale a Sadului, spre Gatu Berbecului, lacul Negoveanu si de acolo spre Paltinis sau spre valea frumoasei. Cabane montane: valea Sadului (550 m altitudine

În sectorul alimentare cu apă amintim punctul de lucru Sadu al operatorului economic S.C. Apă-Canal S.A. Sibiu cu un număr de 11 angajați.

Amintim, de asemenea existența cȃtorva  ateliere de prelucrare a lemnului, precum și a unui atelier de prelucrare a a laptelui.

Pe raza administrativ-teritorială a comunei Sadu își desfășoară activitatea un număr de 53 societăți comerciale și un număr de 3 I.F. si 3 P.F., 8 P.F.A., 9 I.I.