În domeniul serviciilor amintim Punctul de lucru Sadu din cadrul Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Valea Sadului R.A., organizat împreună cu comunităţile limitrofe și care asigură gospodărirea pădurii comunale.

pepiniera-11-286x300R.P.L. OCOLUL SILVIC VALEA SADULUI R.A.
Regia Publică Locală Ocolul Silvic Valea Sadului este constituită în cadrul asociaţiei comunităţilor locale: oraş Cisnădie, comunele Şelimbăr, Sadu şi Rîu Sadului.
Regia administrează fondul forestier al localităţii Sadu, fond care are o suprafaţă de 4062 ha. Ocolul Silvic Valea Sadului are sediul în oraşul Cisnădie, strada Unirii, nr. 32, telefon: 0269/562247; fax: 0269/564664.
Regia administrează fondurile forestiere ale comunei Sadu, oraşului Cisnădie, comunei Rîu Sadului, comunei Şelimbăr. Fondul forestier al comunei Sadu este împărţit în 4 cantoane silvice administrate de 4 pădurari şi un şef de district.
În cadrul districtului II-Sadu, este organizată activitatea de însămânţare şi creştere a puieţilor pentru plantarea pe specii. Pepiniera de la Valea Plaiului este o sursă foarte importantă de creştere a puieţilor pentru multe districte.

 

De asemenea amintim Societatea Comercială Gospodărire Comunală Locală Sadu S.R.L., care asigură servicii de salubritate, activități de patrulare, având 9 angajați.

S.C. Gospodărire Comunală Locală Sadu SRL are sediul în comuna Sadu, strada I.M. Klein, nr. 36, asociat unic fiind Comuna Sadu prin Consiliul Local Sadu. Societatea este administrată şi reprezentată de domnii Ivan Nicolae şi Muntean Ioan. Conform contractului de delegare a gestiunii, principalele activităţi desfăşurate de societate sunt următoarele:

 • precolectarea, colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor solide cu excepţia celor toxice, periculoase şi cu regim special,
 • măturatul şi spălatul căilor publice,
 • curăţarea şi întreţinerea spaţiilor verzi,
 • curăţarea albiei râului,
 • prestarea activităţii de deszăpezire(curăţatul manual al zăpezii, curăţatul, încărcatul mecanizat şi pluguitul, combaterea poleiului, curăţarea gurilor de scurgere).

4-aprilie-300x225Serviciul public de alimentare cu apă și canalizare este organizat la nivelul Consiliului Local Sadu conform prevederilor legale, iar activitatea este delegată operatorului regional S.C. Apă-Canal S.A. Sibiu din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Sibiu, unde Comuna Sadu are calitatea de membru asociat.

Punctul de lucru  Sadu al operatorului economic S.C. Apă-Canal S.A. Sibiu cu un 11-noiembrie-300x225număr de 11 angajați, are in administrare sursa de captare Sadu

 • statia de tratare si  statiile de hidrofor
 • retelele de distributie a apei potabile
 • reteaua de canalizare menajera cu cele doua statii de pompare
 • statia de epurare ape uzate
 • reteaua de canalizare pluviala.

 Deranjamentele sau alte sesizări si reclamații se pot făcute la numerele de tel:

 • 0269/222777 – Dispecerat
 • 08008/202202 – Telverde

Sănătatea publică este deservită în cadrul unui dispensar în care funcţionează un cabinet medical încadrat cu un medic de familie şi o asistentă medicală, un cabinet stomatologic şi un punct farmaceutic.

Sănătatea animalelor este asigurată în cadrul unui dispensar veterinar de către un medic cu liberă practică şi un tehnician veterinar.

Se poate observa o migrație cât mai mare a locuitorilor sper locurile de muncă din unitățile de producție din zonele învecinate: Cisnădie Sibiu, Tălmaciu.