INFORMARE EXTINDERE REȚEA GAZ TOCILE

    Accesul solicitanților la sistemul de distribuție a gazelor naturale se realizează cu respectarea prevederilor Legii energiei electrice și a gazelor naturale  nr. 123/2012, ale Regulamentului privind racordarea la sistemele de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin ordinul 7 din 2022, precum și ale Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale NTPEE – 2018.

În acest sens, persoana fizică/juridică,  beneficiarul imobilului sau mandatarul acestuia, se poate adresa operatorului sistemului de distribuție, Delgaz-Grid cu o cerere de racordare tipizata, însoțită de documentele menționate pe aceasta, la secțiunea: Documente anexate cererii.   

„DESCARCĂ AICI CERERE RACORDARE”

Cererea de racordare și documentele atașate acesteia se vor înainta spre înregistrare și procesare către DELGAZ-GRID S.A, pe următoarea adresă de e-mail: gaze.naturale_sibiu@delgaz-grid.ro sau se poate depune fizic, la Centrul de relații cu publicul din cadrul companiei, situat în localitate Sibiu, str. Rusciorului, nr. 40. După analiza cererii și a documentelor atașate acesteia, reprezentanții operatorului, va notifica  clientul cu referire la modalitatea în care se poate realiza  racordarea, conform legislației în vigoare de la acea dată.

Planul cu rețeaua de distribuție în curs de realizare pentru zona în discuție cu mențiunile următoare:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– În cazul in care soluția de alimentare presupune racord cu o cuplare într-o conducta în curs de realizare, cererea de racordare completă, se va procesa de către Delgaz-Grid prin stabilirea soluției de alimentare, emiterea avizului tehnic de racordare și încheierea unui contract de racordare  care va conține următoarea mențiune ’’ În cazul în care soluția tehnică de alimentare, comunicată prin avizul tehnic de racordare, presupune racordarea la o conductă nerealizată, punerea în funcțiune a racordului e condiționată de punerea în funcțiune a conductei în care urmează a se face racordarea, cu decalarea corespunzătoare a duratei contractului.

            – În cazul în care soluția de alimentare presupune extindere și racord , iar racordarea se face la o conductă propusă prin alt aviz tehnic ( la o conducta in curs de realizare, se va consulta planul atașat), se va transmite către client Notificare lipsa obiective necesare racordăriiînsoțită de soluția de alimentare. Clientul este necesar  să revină cu o cerere de racordare după punerea in funcțiune a conductei in curs de realizare ( în această situație recomandăm să nu fie înaintate cereri de racordare, deoarece acestea se vor bloca cu motivul menționat mai sus,  iar tariful pentru analiza cerere,  nu va fi restituit clientului deoarece DELGAZ- GRID, a prestat serviciul pentru analiza cerere).


SURSA:


 

SURSA: