Implică-te pentru casa ta, pentru familia ta! ETAPA a-III-a

Activăm democrația participativă!

Ieri, 16.02.2019, începând cu ora 10, a avut loc cinci întâlniri  cu sădenii de pe străzile: str. Pr. Dimitrie Bunea, Abatorului, Podului, Prundului, Octavian Goga, Inocențiu Micu Klein, Tălmaciului, Viilor, Câmpului, Rîpei, Făușorii, Cisnădiei și Uzinei . Sădenii au discutat împreună cu reprezentanții primăriei despre bugetul comunei pe anul 2019, colectarea selectivă a deșeurilor și în mod particular despre problemele lor, despre modalitățile de a îmbunătății străzile pe care locuiesc. Cetățenii au propus următoarele obiective pentru perioada următoare: reabilitarea drumurilor agricole și regularizarea sau decolmatarea șanțurilor aferente, rezolvarea problemelor cu canalizarea menajeră și sistemul de captare a apelor pluviale unde mai este cazul, montarea băncilor stradale, extinderea iluminatului pe strada Podului și pe strada Prundului, amenajarea de locuri de parcare și spații verzi pe străzi, montarea de hidranți stradali, racordarea la canalizarea menajeră a tuturor locuințelor, montarea platformelor de deșeuri stradale fixe, montarea de semne de circulație, limitatoare de viteză, oglinzi retrovizoare și treceri de pietoni, regularizarea și igienizarea văii Morii, aplicarea sancțiunilor contravenționale pentru aruncarea deșeurilor menajere și cu privire la curățarea străzilor, reabilitarea podului de pe strada Câmpului, eradicarea câinilor vagabonzi, extinderea rețelei de gaze naturale pe străzile Cisnădiei și Uzinei, reabilitarea străzii Uzinei și a aleii din Deal, modernizarea iluminatului public pe strada Uzinei, amenajarea a două stații de autobuz una pe strada Cisnădiei iar, cealaltă pe strada Uzinei, igienizarea zonelor vulnerabile și curățarea gunoaielor existente.

Implică-te pentru casa ta, pentru familia ta! ETAPA a-II-a

Activăm democrația participativă!

Ieri, 14.02.2019, începând cu ora 19.00, a avut loc întâlnirea cu sădenii de pe străzile: Inocențiu Micu Klein – parțial, Scurtă, Pr. Gheorghe Boorel, Centrală, Pr. Dimitrie Bunea- parțial, Căminului, Prundului- parțial . Sădenii au discutat împreună cu reprezentanții primăriei despre bugetul comunei pe anul 2019, colectarea selectivă a deșeurilor și în mod particular despre problemele lor, despre modalitățile de a îmbunătății străzile pe care locuiesc. Cetățenii au propus următoarele obiective pentru perioada următoare: reamenajarea parcului de joacă pentru copii; toaletele din curtea biserici;   regularizare torent – Ripa, containerele de gunoi; animale, reabilitarea și reamenajarea podul din centru.

Implică-te pentru casa ta, pentru familia ta! ETAPA a-II-a

Activăm democrația participativă!

Ieri, 14.02.2019, începând cu ora 17.30, a avut loc întâlnirea cu sădenii de pe străzile: Sava Săvoiu Popovici, Livezii, Balatrucului, Cireșilor, Merilor și Vișinilor . Sădenii au discutat împreună cu reprezentanții primăriei despre bugetul comunei pe anul 2019, colectarea selectivă a deșeurilor și în mod particular despre problemele lor, despre modalitățile de a îmbunătății străzile pe care locuiesc. Cetățenii au propus următoarele obiective pentru perioada următoare: modificarea sistemului de captare a apelor pluviale și montarea unor guri de scurgere pe strada Livezii astfel încât să fie regularizați torenții;   reabilitarea și modernizarea drumurilor de agricole ; animale, modernizarea  iluminatului public și remedierea avariilor existente , locuri de joaca pentru copii.

Implică-te pentru casa ta, pentru familia ta!

Activăm democrația participativă!

Astăzi, 09.02.2019, începând cu ora 14.00, a avut loc întâlnirea cu sădenii de pe străzile: Ioan Săvoiu, Scolii, Ioan Piuariu Molnar, Samuil Micu, Rîului, Morii, Fabricii. Sădenii au discutat împreună cu reprezentanții primăriei despre bugetul comunei pe anul 2019, colectarea selectivă a deșeurilor și în mod particular despre problemele lor, despre modalitățile de a îmbunătății străzile pe care locuiesc. Cetățenii au propus următoarele obiective pentru perioada următoare: modernizarea străzii Tociliței, amenajare drumului agricol- Rîpa, curățarea albiei râului și modernizarea podului din centru.

Implică-te pentru casa ta, pentru familia ta!

Activăm democrația participativă!

Astăzi, 09.02.2019, începând cu ora 12.00, a avut loc întâlnirea cu sădenii de pe străzile: Galiței, Libertății, Bisericii, Picuiului și Gruețului. La întâlnire s-a discutat despre problemele actuale ale administrației locale precum bugetul comunei Sadu pe anul 2019, colectarea selectivă a deșeurilor, etc. Cetățenii au venit cu următoarele propuneri privind dezvoltarea satului și creșterea nivelului de trai:  amenajarea zonei de promenadă,  locuri de joacă pe ștrec, găsirea unor soluții corecte și umane privind problema  câinilor vagabonzi, animalele, construirea unei grădinițe noi și a unei creșe noi, continuarea proiectelor de dezvoltare a comunei.

Implică-te pentru casa ta, pentru familia ta!

Activăm democrația participativă!

Începând cu ora 10 a avut loc întâlnirea cu cetățenii de pe străzile Prejbei și Izvorului. În discuție au fost luate probleme de interes general, precum: bugetul comunei pe anul 2019, cetățenii au fost informați cu privire la modul de colectare selectivă a deșeurilor precum și cu privire la modul de amenajare a străzii Prejbei. Cetățenii au venit cu propuneri în ceea ce privește amenajarea de rigole pentru captarea apelor pluviale, dezvoltarea antreprenorială în domeniul zootehnic și amenajarea drumurilor agricole ale comunei.