Având în vedere faptul că în urma desfășurării procedurii de licitație publică deschisă din data de 09.06.2017 pășunea Mășca nu a fost adjudecată,  Comuna Sadu, cu sediul în Sadu, str. Inocenţiu Micu Klein, nr. 36, judeţul Sibiu, telefon 0269/568119, fax 0269/568027, organizează a doua procedură de licitaţie publică deschisă, cu strigare, în vederea închirierii pajiştii (păşunii) alpine MĂȘCA, disponibilă prin adoptarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Sadu nr. 45/ 2017, aflată în domeniul privat al comunei Sadu.

Licitaţia se desfăşoară în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu HCL Sadu nr. 45/ 2017 şi pot participa doar membri ai colectivităţii locale ce au animalele (ovine și caprine) înscrise în RNE. Durata închirierii este determinată până la data de 31.12.2017.

Licitaţia se va desfăşura în data de 16.06.2017, ora 10:00.

Termenul limită de depunere al ofertelor este 16.06.2017, ora 09:00 la sediul Primăriei Comunei Sadu.

Prețul de pornire la licitație este 135 lei/ ha, iar pasul de licitație este de 13,50 lei/ ha. Criteriul de atribuire este prețul cel mai mare oferit.

Documentaţia de atribuire, caietul de sarcini, care cuprinde instrucțiunile și condițiile de participare și desfășurare a licitației publice, contractul cadru, formularele necesare care trebuie completate, se pot ridica, gratuit, începând cu data de 12.06.2017, ora 08:00, de la sediul Primăriei Comunei Sadu, compartimentul financiar-contabil (impozite şi taxe).