A N U N Ţ

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare și Dispoziției Primarului Comunei Sadu nr. 72/ 2017, COMUNA SADU, cu sediul în comuna Sadu, str. Inocenţiu Micu Klein, nr. 36, jud. Sibiu, organizează a treia procedură de licitaţie publică deschisă, cu strigare, în vederea vânzării mijloacelor fixe, aflate în stare de nefuncţionare, degradare şi casare, după cum urmează:

  • Autobasculantă, înscrisă în circulaţie, categoria autospecializată N3, marca Roman, putere: 158 kW, capacitate cilindrică: 10349 cmᵌ, an fabricaţie 2000, cu număr de înmatriculare SB 09 PCS.
  • Autogunoieră, înscrisă în circulaţie, categoria autovehicul special, marca Renault VI, putere: 113 kW, capacitate cilindrică: 5491, an fabricaţie 1984, cu număr de înmatriculare SB 11 PCS.

Licitaţia publică deschisă se va desfăşura în data de 17.07.2017, ora 11:00 pentru Autobasculanta, marca Roman, respectiv ora 12:00 pentru Autogunoiera, marca Renault VI, la sediul Primăriei comunei Sadu.

La licitaţie poate participa orice persoană fizică sau juridică, potenţial cumpărătoare, care depune până la data limită de depunere a ofertelor, următoarele documente:

  • Cerere scrisă privind manifestarea intenției de a participa la licitație pentru mijlocul fix vizat;
  • Chitanta de achitare a taxei de participare în cuantum de 50 lei și a garanției de participare în cuantum de 2.000 lei;
  • Copie de pe certificatul de înmatriculare de la Registrul comertului și codul fiscal, pentru persoanele juridice, sau actul de identitate pentru persoanele fizice.

Documentele de participare la licitaţie trebuie depuse până la data de 17.07.2017, ora 10:00.

Preţul de pornire la licitaţie, diminuat cu 20% pentru fiecare mijloc fix față de prețul inițial de pornire la licitație, este după cum urmează: 3.840 lei pentru Autobasculanta, marca Roman, 16.868 lei  pentru Autogunoiera, marca Renault VI, iar pasul de licitație este de 100 lei.

Preţul de adjudecare este cel mai mare oferit.

Regulamentul de desfășurare a licitației publice deschise este disponibil pe site-ul www.sadu.ro, iar pentru relaţii suplimentare ne puteţi contacta la numărul de telefon: 0269568119, persoană de contact Rotărescu Ioan-Marius.

 

Primar,

Ivan Valentin Dumitru Ioan

 

  Dispozitia (286,0 KiB, 697 hits)