Majoritatea incendiilor produse la locuinţele şi gospodăriile populaţiei au fost generate de sisteme sau mijloace de încălzire cu defecţiuni sau improvizate, nesupravegheate sau amplasate necorespunzător, coşuri de fum defecte sau necurăţate şi instalaţii electrice suprasolicitate, defecte sau improvizate, deci au avut la origine, de cele mai multe ori, neglijența umană.

Având în vedere apropierea sezonului rece, este obigatoriu curăţatul  coşurilor de fum ale locuințelor.

În perioda imediat următoare la locuinţele dumneavoastră, se va prezenta un hornar autorizat, însoţit de un repezentant al SC GCL SADU SRL, pentru curaţarea coşurilor de fum, serviciu pentru care se eliberează adeverintă şi chitanţă.

Refuzul nejustificat pentru prestarea acestor servicii atrage după sine sancţionarea conform legislației în vigoare.

Pentru a nu avea parte de asemenea evenimente neplăcute  recomandăm unele măsuri de prevenire a incendiilor:

 • este interzisă folosirea afumătorilor improvizate, care prezintă pericol de incendiu (in magazii, sub şoproane sau în imediata apropiere a acestora, în poduri sau subsoluri); cenuşa nu trebuie aruncată la întâmplare pe lângă furaje, grajduri sau alte materiale combustibile; aceasta va fi depozitată într-o groapă special amenajată, unde va fi stinsă cu apă;
 • este interzisă arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor material;
 • nu faceţi foc deschis în curţi, grădini şi lângă construcţii sau furaje, pe timp de vânt, sau la o distanţă mai mică de 50 de m faţă de acestea;
 • nu folosiţi instalaţii electrice cu defecţiuni sau improvizaţii; verificaţi periodic starea acestora ;
 • nu lăsaţi în priză, nesupravegheate: fierul de călcat, reşoul electric, radiatoarele sau alte aparate electrice de uz casnic;
 • nu apelaţi la persoane neautorizate pentru  repararea instalaţiilor electrice,  de gaz sau a aparatelor electrocasnice ;
 • nu lăsaţi copii singuri în casă în timp ce arde focul în sobă sau cu surse de foc deschis la îndemână;
 • nu lăsaţi copii să se joace cu focul!
 • nu păstraţi în locuinţă sau în celelalte anexe gospodăreşti produse inflamabile ;
 • nu depozitaţi în podurile construcţiilor materiale textile combustibile, hârtie sau furaje pentru animale;
 • nu fumaţi în locurile unde există pericol de incendiu;
 • nu aruncaţi la întâmplare resturi de ţigări sau chibrituri aprinse ;
 • verificaţi instalaţiile de utilizare a gazelor numai cu emulsie de apă şi săpun;
 • nu umblaţi cu surse de foc deschis (lumânări, brichete, chibrituri, lămpi etc.) în poduri, şuri, magazii, şoproane;
 • la părăsirea locuinţei asiguraţi-vă că nu aţi lăsat focul aprins, consumatorii electrici sub tensiune şi corpurile de iluminat aprinse.

 

În cazul producerii unor  situații de urgență contactați Serviciul Pentru Situatii de Urgenta al comunei Sadu la următoarele numere de telefon: 0756086764 sau 0748111906.