D I S P.   N R.   15  / 2 0 11 privind încetarea ajutorului social acordat d-nei OCENIC LAVINIA-IULIA