A N U N Ţ

 

Comuna Sadu, cu sediul în Sadu, str. Inocenţiu Micu Klein, nr. 36, judeţul Sibiu, telefon 0269/568119, fax 0269/568027, organizează, în baza Hotărârii Consiliului Local al comunei Sadu nr. 26/ 2018, a doua procedură de licitație publică deschisă pentru închirierea spațiilor disponibile cu destinația „Cabinete medicale umane și/ sau farmacie umană” situate în incinta Centrului medico – social Sadu amplasat în comuna Sadu, strada Preot Dimitrie Bunea, nr. 18, județul Sibiu, având în vedere prezentarea unui singur ofertant la procedura organizată la data de 03.04.2018, ora 13:30.

Închirierea spațiilor se va face pe o perioadă de 5 ani, începând cu data semnării contractului de închiriere.

Preţul de pornire este următorul:

  • Pentru spaţiul compus dintr-o singură încăpere cu separeu situat la parterul imobilului (opţiunea nr. 1) – 200 lei/ lună;
  • Pentru spaţiul compus din două încăperi principale, două încăperi anexă şi un grup social situat la etajul imobilului (opţiunea nr. 2) – 250 lei/ lună;

Supralicitarea deschisă se va face la pasul de licitaţie de 10 lei, taxa de participare la licitaţie este de 100 lei, iar garanţia de participare la licitaţie este de 1.500 lei.

Licitaţia se va desfăşura în data de 11 aprilie 2018, ora 13:30 la sediul Primăriei Comunei Sadu, iar înscrierea la licitaţie se poate face până la data de 11 aprilie 2018, ora 12:00.

Ofertanții vor anexa următoarele documente:

  • Cerere;
  • Xerocopie dupa chitanţele care atestă plata taxei de participare la licitaţie, a garanţiei depuse.
  • Dovadă eliberată de la Primăria în raza căreia firma îşi are sediul social /  persoana fizică are domiciliul, din care sa rezulte că nu are debite;
  • Xerocopie după obiectul de activitate conform clasificării C.A.E.N.;
  • Certificat constatator emis de la Camera de Comerț;
  • Licență profesională, dacă este cazul.

Caietul de sarcini cuprinzând instrucțiunile, documentele necesare pentru înscrierea la licitație şi condițiile de închiriere se poate ridica gratuit de la sediul Primăriei Comunei Sadu, compartimentul financiar-contabil (impozite şi taxe).