Conform calendarului bisericesc, Postul Mare începe pe 11 martie 2019 si se termină pe 27 aprilie 2019. Postul Paștelui are loc înaintea Învierii Mântuitorului Iisus Hristos și este cel mai lung și mai aspru dintre toate cele patru posturi importante. Oamenii mai numesc acest post și Postul Mare. Postul Mare durează patruzeci de zile, la care se adaugă săptămâna Patimilor. Credincioșii din Sadu cu bună rânduială au început postul de mâncare și rugăciune în așteptarea Învierii Domnului.

 

Iisus, văzând, S-a mâhnit şi le-a zis: Lăsaţi copiii să vină la Mine şi nu-i opriţi, căci a unora ca aceştia este împărăţia lui Dumnezeu. Adevărat zic vouă: Cine nu va primi împărăţia lui Dumnezeu ca un copil nu va intra în ea. Şi, luându-i în braţe, i-a binecuvântat, punându-Şi mâinile peste ei. Marcu 10, 11-16

Ce îți poate umple sufletul mai mult cu credință și evlavie decât să vei pruncii cum primesc Sfânta Împărtășanie poate doar vederea unei biserici pline de prunci, așa cum e la noi la Sadu în zilele de duminică și de sărbătoare.

Biserica de jos

Biserica de sus