a art. 4 CUPRINS:                                                                                Pag.

 

INTRODUCERE   2

CAP.  1. SITUAŢIA TERITORIAL – ADMINISTRATIVĂ    6

CAP.  2. ORGANIZAREA TERITORIULUI    7

CAP.  3. CARACTERISTICI GEOGRAFICE ŞI CLIMATICE  13

CAP.  4. VEGETAŢIA  21

CAP.  5. CADRUL DE AMENAJARE  26

CAP.  6. ORGANIZAREA, ÎMBUNĂTĂŢIREA, DOTAREA ŞI

FOLOSIREA PAJIŞTILOR     32

CAP.  7. DESCRIERE PARCELARĂ  46

CAP.  8. DESCRIEREA VEGETAŢIEI FORESTIERE 128

CAP.  9. DIVERSE 129

CAP. 10. ANEXA LUCRĂRI AGRICOLE PE PAJIȘTI 132

 

  Amenajament Pasuni Comuna Sadu (7,4 MiB, 721 hits)