În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare și Dispoziției Primarului Comunei Sadu nr. 72/ 2018, COMUNA SADU, cu sediul în comuna Sadu, str. Inocenţiu Micu Klein, nr. 36, jud. Sibiu, organizează a treia procedură de licitaţie publică deschisă, cu strigare, în vederea vânzării mijloacelor fixe, aflate în stare de nefuncţionare, degradare şi casare, după cum urmează:

  • AUTOSPECIALĂ GUNOIERĂ MAN, categoria autoutilitară, marca MAN T08, număr de identificare WMAT080127M210925, capacitate cilindrică 9973 cmc .

  • COMBINĂ SECERIȘ CEREALE PĂIOASE.

Licitaţia publică deschisă se va desfăşura în data de 04.10.2018, ora 11:00 pentru AUTOSPECIALA GUNOIERĂ MAN, respectiv ora 12:00 pentru COMBINA DE SECERIȘ CEREALE PĂIOASE, la sediul Primăriei comunei Sadu.

La licitaţie poate participa orice persoană fizică sau juridică, potenţial cumpărătoare, care depune până la data limită de depunere a ofertelor, următoarele documente:

  • Cerere scrisă privind manifestarea intenției de a participa la licitație pentru mijlocul fix vizat;

  • Chitanta de achitare a taxei de participare în cuantum de 50 lei și a garanției de participare în cuantum de 2.000 lei;

  • Copie de pe certificatul de înmatriculare de la Registrul comertului și codul fiscal, pentru persoanele juridice, sau actul de identitate pentru persoanele fizice.

Documentele de participare la licitaţie trebuie depuse până la data de 04.10.2018, ora 10:00.

Preţul de pornire la licitaţie, diminuat cu 40% pentru fiecare mijloc fix față de prețul inițial de pornire la licitație, este după cum urmează: 40.620 lei pentru autospeciala gunoiera MAN, respectiv 17.820 lei pentru combina de seceriș pentru cereale păioase, pasul de licitație fiind de 100 lei.

Preţul de adjudecare este cel mai mare oferit.

Regulamentul de desfășurare a licitației publice deschise este disponibil pe site-ul www.sadu.ro, iar pentru relaţii suplimentare ne puteţi contacta la numărul de telefon: 0269568119, persoană de contact Rotărescu Ioan-Marius.

Primar,

Ivan Valentin Dumitru Ioan

  Anunt licitatie mijloace fixe 3 (340,7 KiB, 460 hits)