D I S P. N R. 11 / 2 0 1 1 privind încetarea contractului individual de muncă al d-nei MUNTEAN EUGENIA încadrată în funcţia de asistent personal la Serviciul Public de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei comunei Sadu