D I S P . N R. 12 / 2 0 1 1 privind încetarea contractului individual de muncă al d-lui FOFICAŞ IOAN încadrată în funcţia de asistent personal la Serviciul Public de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei comunei Sadu