D I S P. N R. 13 / 2 0 1 1 privind încetarea contractului individual de muncă al d-nei DĂNCĂNEŢ ILEANA – PARASCHIVA încadrată în funcţia de asistent personal la Serviciul Public de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei comunei Sadu