D I S P.  N R. 1 4 / 2 0 1 1privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţeicu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, familiei domnului ROTĂRESCU DUMITRU