D I S P.  N R. 1 6 / 2 0 1 1 privind suspendarea ajutorului social acordat d-lui HĂUŞ IOAN