D I S P .  N R.   17  / 2 0 1 1 privind acordarea indemnizaţiei de persoană cu handicap „grav”d-lui ŢARALUNGĂ GHEORGHE