D I S P .   N R.   18  / 2 0 1 1 privind acordarea indemnizaţiei de persoană cu handicap „grav” d-lui ROTĂRESCU IOAN