D I S P .   N R.   19  / 2 0 1 1 privind acordarea indemnizaţiei de persoană cu handicap „grav”d-lui IVAN CONSTANTIN