Disp. 2/ 2011

privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale acordat d-ei  Bunea Paraschiva