D I S P .   N R.   20  / 2 0 1 1privind acordarea indemnizaţiei de persoană cu handicap „grav”d-lui SĂBĂDAŞU ALESANDRU